Handleiding

Hoe werkt een bio-ethanol haard?

Hoe werkt een bio-ethanolhaard van Cocoon Fires?

De bio-ethanol haarden van Cocoon Fires zijn zeer eenvoudig te bedienen. Wel is het belangrijk dat u genoeg aandacht heeft voor veiligheid. De brandstof is een licht ontvlambare vloeistof. Het bijvullen van een bio-ethanolhaard vraagt daarom om extra aandacht om morsen te voorkomen. Gemorste vloeistof kan namelijk vlam vatten wanneer de haard wordt aangestoken.

Hoe het werkt

De haarden zijn eenvoudig en veilig te bedienen

De haarden van Icon Fires zijn zeer eenvoudig en veilig te bedienen. U kunt elk moment de haard bijvullen met vloeistof en zelf het de vlammen controleren aan de hand van de schuif. Middels deze video willen wij u laten zien hoe de bediening van de haard werkt.

STAPPENPLAN

Lees de gebruikshandleiding

Het verschilt per bio-ethanolhaard hoe de haard moet worden bijgevuld. Het is daarom belangrijk om de gebruikershandleiding goed door te lezen voordat u de haard in gebruik neemt. Waar u bij een haard van Cocoon Fires de verbrandingskamer er in zijn geheel kunt uitnemen om bij te vullen, vult u een bio-ethanol haard van Icon Fires bij met een speciale slang. Deze slang voorkomt morsen en ongewenste vlammen op de bovenplaat tijdens het ontsteken. 

Nooit bijvullen tijdens het branden

Voor alle bio-ethanolhaarden geldt dat de haard nooit bijgevuld mag worden wanneer deze nog brandt. Omdat bio-ethanol licht ontvlambaar is, veroorzaakt dit een gevaarlijke steekvlam. 

Laat de haard goed afkoelen

Wanneer u het vuur dooft moet u de haard eerst goed laten afkoelen voordat u deze weer kunt bijvullen. Hiermee voorkomt u eveneens een ongewenste steekvlam die wordt veroorzaakt door vrijgekomen en onzichtbare dampen. Voor vuur is namelijk brandstof, zuurstof en warmte nodig. Wanneer deze warmte nog aanwezig is tijdens het bijvullen van het brandstof, kan dit brandstof door de warmte ongewenst ontsteken. Hoelang u moet wachten hangt af van het type haard. Lees daarvoor de gebruikshandleiding van de haard altijd goed door.

Wacht na het bijvullen met aansteken

Wanneer u de haard eenmaal hebt bijgevuld, moet u minimaal 2 minuten wachten met het ontsteken zodat ongewenste dampen weg kunnen. Doet u dit niet dan kan deze brandbare en onzichtbare dampwolk ongewenst ontvlammen en een gevaarlijke situatie opleveren. Plaats om deze reden de haard altijd in een goed geventileerde ruimte zodat alle brandbare dampen goed weg kunnen. 

Vul tot maximale vullijn

Vul de brander nooit voorbij de maximale vullijn. Bij overvulling zal het toestel met te hogere temperaturen gaan branden, waardoor uitschakelen moeilijker zal worden. De vlammen worden oncontroleerbaar. Voordat u de haard aansteekt kunt u de overtollige brandstof beter eerst verwijderen. Bij de meeste bio-ethanolhaarden kunt u hiervoor de brandstoftank uitnemen met speciale handgrepen of rubberen handschoenen. Leeg het overtollige brandstof in een container die geschikt is voor het volume van de brander of in de gootsteen of toiletpot. Veeg vervolgens de gemorste brandstof weg en laat eventuele resten verdampen. Plaats de brandstoftank vervolgens terug in de behuizing. Steek de haard pas aan als alle resterende brandstof buiten de haard volledig is verdampt. Bij de meeste bio-ethanolhaarden moet u een bepaalde tijd wachten voordat u de haard weer kunt aansteken. Lees daarvoor altijd goed de gebruikershandleiding door. Hierin staat precies beschreven welke stappen u moet volgen bij overvulling van uw toestel.

Houd een ABE-brandblusser in huis

Wanneer u een bio-ethanolhaard heeft dan is het verstandig om een klasse ABE-brandblusser in huis te hebben. Vooral wanneer u een minder betrouwbaar toestel in huis heeft. Brandblussers van klasse ABE worden gebruikt om branden te blussen die worden veroorzaakt door brandbare vloeistoffen zoals bio-ethanol. Deze type brandblussers doven de vlammen door een droog chemisch poeder of schuim met een stikstof drijfgas vrij te geven. Het blussen met water zal het vuur dat is veroorzaakt door bio-ethanol groter maken en is dus af te raden. Mocht er om wat voor reden dan ook een ongeluk gebeuren, dan kunt u een ongecontroleerd vuur blussen met een ABE-brandblusser. Bij gecontroleerde vlammen die uit de haard komen kunt u uiteraard ook gewoon de schuif dichtzetten waardoor de vlammen doven.

Kenniscentrum

Ontdek meer over de bio-ethanolhaarden van Cocoon Fires

Bezoek ons kenniscentrum en leer alles over de bio-ethanolhaarden van Cocoon Fires

cocoon fires vellum

Kenniscentrum

Hoe het werkt

Cocoon fires Vellum

Kenniscentrum

Hoe vul je een bio-ethanol haard bij?

Kenniscentrum

Wat zijn de voor- en nadelen van Bio-ethanol

cocoon fires vellum

Kenniscentrum

Hoe het werkt

Cocoon Fires Aeris

Kenniscentrum

Hoe vul je een bio-ethanol haard bij?

Cocoon Fires Pedestal

Kenniscentrum

Wat zijn de voor- en nadelen van Bio-ethanol?